printknop
A A

Fusie Stg GAZO en Stg Gezondheidscentrum Diemen Noord en Diemen Zuid per 1 mei een feit!

En dit is ons nieuwe logo:


Op 1 mei 2020 is de fusie tussen de Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost, de Stichting Gezondheidscentrum Diemen Noord en de Stichting Gezondheidscentrum Diemen Zuid een feit.

Klik hier voor alle informatie betreffende de samenwerking en de betrokken centra!

Nieuwe website voor CRAFTA: Kaak- en Hoofdklachten

Per januari 2020 heeft het CRAFTA gemeenschap een nieuwe website. Waarvoor kunt u bij een CRAFTA-therapeut terecht en wat kan hij/zij voor u betekenen? Voor meer informatie ga naar: kaak-en-hoofdklachten.nl

RvT

VACATURES VOOR VOORZITTER EN TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (april 2016)

De  Stichtingen Gezondheidscentrum Diemen-Noord en Diemen-Zuid zoeken drie kandidaten voor haar nieuwe Raad van Toezicht: betrokken, professioneel, deskundig, met visie op de toekomstige eerstelijnszorg.
In 2016 zijn de Stichtingen Gezondheidscentrum Diemen-Noord en Diemen-Zuid overgestapt naar een ander bestuursmodel, passend bij wat momenteel maatschappelijk en juridisch wenselijk is: het model van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Daarmee wordt invulling gegeven aan een verdere professionalisering van de organisatie en de daarbij behorende toezicht- en adviesrollen. Ook wordt hiermee de basis gelegd voor een governance structuur die passend en ondersteunend is voor de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Diemen, samen met ketenpartners, financiers en overheid.
Meer informatie:

Pati√ęntenportaal Fysiotherapie DZ


HKZ-

De fysiotherapiepraktijk is HKZ gecertificeerd.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.
Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.
Voor pati√ęnten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische pati√ęnten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand:, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:

 • de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
 • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering

Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen voor chronische pati√ęnten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld.¬†

De eerste twintig kunnen als u hiervoor bent verzekerd vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

nieuws van het Nederlands Huisartsengenootschap

http://nhg.artsennet.nl/RSS/rss-nieuws.htm

Middelen/verslaving

Praktijkondersteuner-middelen (POH-middelen) Jaap Meijer houdt 2 wekelijks, in de even weken, op woensdag spreekuur in ons Gezondheidscentrum Diemen-Noord.

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen gokgedrag, nicotine,- alcohol-, drugs-, of medicijngebruik of dat van hun partner, familie of vrienden. Omgaan met middelen, het hebben van een afhankelijkheid of een verslaving of omgaan met iemand die problemen heeft met middelengebruik, is voor veel mensen niet gemakkelijk.

In een gesprek kan aan de orde komen;
– wat is nu eigenlijk teveel,
– tips om het gebruik te minderen,
– tips om het gebruik te stoppen,
– tips voor de omgeving hoe hiermee om te gaan,
– kortdurende behandeling om te minderen of te stoppen,
– informatie over uitgebreidere behandelmogelijkheden,
– verwijzing.

Voor het maken van een afspraak dient u aangesloten te zijn bij Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Schroom niet en maak gerust een afspraak voor een gesprek bij de assistenten van het centrum.

Ervaart u (teveel) nadelen van uw gebruik en bent u gemotiveerd om te stoppen of te minderen met gebruik, dan kunt u zich aanmelden bij de Jellinek voor een intake gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt samen met u bekeken welk aanbod het meest geschikt is voor u.

Aanmelden gaat als volgt:
Uw huisarts (of andere hulpverlener) verwijst u door of u zoekt zelf direct contact. U belt met de afdeling Aanmelding & Advies T 020-590 44 44 op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.

Voor verder informatie en/of advies zie:
www.jellinek.nl
www.trimbos.nl
www.stivoro.nl
Jellinek Info-, en Advieslijn: 020-590 15 15
(Ma. tot en met do. tussen 15.00 en 17.00)
Alcohol Infolijn: 0900-500 20 21
Drugs Infolijn: 0900-1995

GGZ

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) Marita Veerman, houdt op dinsdag en woensdag spreekuur in ons Gezondheidscentrum.

Voor een bezoek aan de POH-GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig.

GZC-Diemennoord Algemeen telefoonnummer: 020-6000566
Houtbosch 2, 1111 ST Diemen
Email: poh-ggz@gzc-diemennoord.nl

Marita Veerman biedt sinds 1998 coaching en (re√Įntegratie- / traject-)begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problematiek, zowel binnen als buiten de GGZ. Begin 2015 heeft zij de post-HBO opleiding POH-GGZ afgerond. Als POH-GGZ richt zij zich op psychische en psychosociale klachten. Vaak zal zij die zelf begeleiden. Het kan ook zijn dat ze in samenspraak met de huisarts kijkt of behandeling elders niet beter is.

 

 

Het Gebouw

Het Gezondheidscentrum is gehuisvest in een bijzonder gebouw. Het kleine voorste deel is “de oude boerderij”; het achterdeel bestaat uit een opvallende glazen overkapping waarin “de schuren en de bijgebouwen” terug te vinden zijn. Dit pand werd in 1995 in gebruik genomen en geopend door mevr. Borst, minister van Volksgezondheid.¬†In 2009 is het gezondheidscentrum verder uitgebreid. Geheel in overeenkomst met de bestaande boerderij heeft de architect een aantal extra schuren ontworpen, waar de verschillende zorgverleners nu hun werkplek hebben.

¬†Voor het gezondheidscentrum er stond¬†is er heel wat aan voorafgegaan. Jaren eerder stonden boerderijen in Diemen-Noord op de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken voor een industrieterrein. Later veranderde de plannen: geen industrie maar een woonwijk. Voor het lot van de boerderijen maakte het niet veel uit: in beide gevallen dreigde sloop. Een actiegroep ijverde voor het behoud van de oude panden en kraakte zelfs een boerderij! Zij ontdekten dat een ets van Rembrandt bestaat, “Boerderij te Diemen” en deze ets leek erg op de gekraakte boerderij aan de Ouddiemerlaan 543. Gewapend met deze ets benaderden zij de Diemer gemeenteraad en het besef brak door dat het handhaven van enkele oude panden aan de Ouddiemerlaan een extra kwaliteit aan de nieuwe wijk toe zou voegen. Restte slechts de vraag welke bestemming deze oude en vervallen panden moesten krijgen. Het gezondheidscentrum Diemen-Zuid en de Diemer Apotheek bleken bereid samen een plan voor een nieuw gezondheidscentrum met apotheek in Diemen Noord te ontwikkelen. De Amsterdamse architect Kees Spanjers werd in de arm genomen.

De oude boerderij werd volledig opgeknapt en werd het werkterrein van de huisartsen. Achter het oude huis verrees het nieuwe gedeelte: een glazen kap met “schuren” in verschillende kleuren. Want zei de architect: “Wat is een Hollandse boerderij? Een eeuwenoud huis met een heleboel schuren en hokken er omheen. Gebouwtjes die door de eeuwen heen telkens worden afgebroken en aangepast aan de behoefte van het bedrijf.”

Voordat de bouw begon gingen we nog verder terug in de geschiedenis. De afdeling Diemen van de Archeologische Werkgemeenschap ging aan de slag met opgravingen. Het terrein waar nu de apotheek staat leverde een rijke verzameling materiaal op zoals een houten krukje en fraai gedraaide houten borden die waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw dateren. Het plaatselijke veen is een goede grond voor conservering! Ook werden 17e-eeuwse lepels en tegelfragmenten gevonden. Stukjes van de geschiedenis zijn in het Gezondheidscentrum terug te vinden. Een reproductie van de ets van Rembrandt ziet u op de scheiding van het oude en het nieuwe gedeelte.

 • Vacature doktersassistente

  Wij zijn op zoek naar:
  Een gediplomeerde doktersassistent (M/V) voor 4 dagen per week

  Voor meer informatie:

  De wachtkamer

  Virtuele tour door het gezondheidscentrum

  Gezondheidscentrum Diemen-Noord kwam bij mij met de vraag hoe ze in de wachtkamer meer privacy en sfeer konden brengen. Toen ik voor het eerst de boerderij zag werd ik getroffen door de frisse en beetje brutale uitstraling en bij binnenkomst door de grote lichte ruimte.
  Het werd mij duidelijk dat alles wat ik zou adviseren moest passen bij deze originele ‚Äėstadsboerderij‚Äô. Naast meer privacy voor de zowel de wachtenden als voor pati√ęnten die aan de balie staan, zouden wat meer intimiteit en een gevoel van geborgenheid in de grote lichte hal een pluspunt zijn.


  Om meer privacy aan de balie te krijgen hebben we de ‚Äėspreekplaats‚Äô iets naar links verplaatst en aan het zicht onttrokken door een schijf perspex als het ‚Äėschijfje citroen aan het glas‚Äô.

  De hele wachtruimte wordt nu omzoomd door een ‚Äėrietkraag‚Äô die past bij de buitenomgeving van de boerderij. Deze kraag zorgt voor zowel privacy als kleur en zorgt voor een duidelijke afscheiding van de wachtruimte.
  Door de zonnezeilen in hemels blauw wordt het plafond optisch lager. Het geeft bij de balie meer geborgenheid en een bijkomend gunstig effect is dat het de hoge glazen hal in de winter beter warm houdt en in de zomer koel. Bovendien zorgen deze zeilen voor betere akoestiek.
  Voor het kinderhoekje hebben we het bos naar binnen gebracht. Een warme boomstam op de grond, veel hout en een parasol als bladerdak. Knus achter een rietkraag. Zo is het speelhoekje een veilige en warme plek geworden die ook nog goed is op te ruimen …

  Een bijzonder boeiende opdracht! Een prachtig pand en een team dat open bleek te staan voor creatieve oplossingen!

  Helma Westerhof
  PQ Consult
  www.pqconsult.nl