printknop
A A

Jaarverslagen

kwaliteitsjaarverslag 2015

Missie en Visie

MISSIE
Gezondheidscentra Diemen bieden passende zorg dichtbij huis.

VISIE

Wijkgericht
De gezondheidscentra bieden wijkgerichte eerstelijnszorg, zowel preventief als curatief, waarbij het zorgaanbod is afgestemd op de populatie in de wijk.

Maatwerk
We willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de patiĆ«nt. Veelal zal het individuele monodisciplinaire zorg zijn. Voor enkele patiĆ«ntengroepen hebben we (multidisciplinaire) zorgprogrammaā€™s ontwikkeld. Door onze grote betrokkenheid bij de individuele patiĆ«nt zullen we daar waar nodig individueel maatwerk leveren.

Samenwerking
De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen met als doel deĀ  zorg aan een individuele patiĆ«nt te optimaliseren. We kennen en gebruiken elkaarsĀ  specifieke deskundigheid.

Door korte lijnen, duidelijke afspraken over verwijzen en verslaglegging, opstellen en uitvoeren van multidisciplinaire zorgprogrammaā€™s enĀ  gezamenlijke casuĆÆstiekbespreking, wordt inhoud gegeven aan de samenwerking.

Zelfzorg
De nadruk bij ons beleid ligt op het tegengaan van medicalisering en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.We laten onze kwaliteit toetsen door patiƫnten en verzekeraars. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines.

Opleidingsklimaat
We voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Daarnaast zal het opleiden ook leiden tot verbetering van os eigen professioneel handelen door transparantie, extra toetsing, methodischer werken en het goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen op ons eigen vakgebied.

Ā Toegankelijkheid
Wij bieden laagdrempelige eerstelijns zorg. PatiĆ«nten kunnen met vrijwel alle medische vragen bij ons terecht. Vaak kunnen we de patiĆ«nten zelf helpen. In geval dat we dat niet kunnen, wijzen we ze de weg.Ā We streven naar korte wachttijden. Indien noodzakelijk kunnen patiĆ«nten altijd dezelfde dag bij ons terecht.

Service
Met een open en servicegerichte aanpak willen we bereiken dat de patiƫnten tevreden zijn. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiƫnten. Als we daar niet aan kunnen voldoen, kunnen we dat goed uitleggen.

Organisatie

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is opgericht op 2 juli 1991.

De huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, centrumassistenten en ander ondersteunend personeel zijn in dienst van de stichting. De vele andere zorgverleners die in de gezondheidscentra werkzaam zijn huren ruimtes in de gezondheidscentra. Met de verschillende zorgverleners zijn inhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.

De organisatie garandeert continuĆÆteit in beschikbaarheid van zorg van de huisartsen en de fysiotherapeuten. Bij afwezigheid is (onderlinge) waarneming geregeld.

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord exploiteert sinds 1994 het Gezondheidscentrum gevestigd aan Houtbosch 2 in Diemen-Noord. Het gebouw aan Houtbosch 2 wordt gedeeld met de maatschap Diemer-Apotheek en gehuurd van de Stichting Ouddiemerlaan 543.

De stichting is ten behoeve de contractering van ketenzorg en praktijkondersteuning maat in de Maatschap Diemen/Duivendrecht/Betondorp. De kostenmaatschap is eind 2010 omgevormd tot een maatschap onder de naam Ā ā€œZorggroep Diemen-Duivendrecht-Betondorpā€.

De gezondheidscentra Diemen-Zuid en Diemen-Noord zijn twee separate stichtingen. De stichtingen werken nauw samen. Beide stichtingen hebben dezelfde onafhankelijkeĀ Raad van ToezichtĀ en dezelfde directeur/bestuurder.

Raad van Toezicht perĀ 1 septemberĀ 2016

Mw. M. Sprecher, voorzitter

Mw. M.J.J. de Kleijn, vice-voorzitter

Mw. E. Rood

Dhr. F. Sier

Directeur/bestuurder
Dhr. J. Heijs, interim

Kamer van Koophandel
De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is ingeschreven in het handelsregister Kamer van de Koophandel Amsterdam en omstreken onder nummer 41210647.