printknop
A A

Nieuwe bestuurder

Diemen, 12 april 2018

Onlangs hebben wij een nieuwe bestuurder benoemd voor de beide gezondheidscentra Diemen Noord en Diemen Zuid. Mevrouw Marja Dijkstra zal per 1 mei starten in haar nieuwe functie. Zij volgt hiermee interim directeur/bestuurder Mirjam van Roer op.

Marja Dijkstra was tot begin dit jaar bestuurder bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), onderdeel van Menzis. Zij heeft in de zeven jaar dat zij daar werkzaam was het gezondheidscentrum weten op te bouwen, vanaf de start-up fase, tot een goed functionerende landelijk werkende professionele organisatie. Hiervoor was Marja 6 jaar directeur/bestuurder van Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda.

Wij gaan ervanuit dat u met mevrouw Marja Dijkstra de plezierige (werk)relatie met de Gezondheidscentra zal voortzetten.

Met vriendelijke groet,

namens de Raad van Toezicht

M. Sprecher, voorzitter

Jaarverslagen

kwaliteitsjaarverslag 2015

Missie en Visie

MISSIE
Gezondheidscentra Diemen bieden passende zorg dichtbij huis.

VISIE

Wijkgericht
De gezondheidscentra bieden wijkgerichte eerstelijnszorg, zowel preventief als curatief, waarbij het zorgaanbod is afgestemd op de populatie in de wijk.

Maatwerk
We willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de pati√ęnt. Veelal zal het individuele monodisciplinaire zorg zijn. Voor enkele pati√ęntengroepen hebben we (multidisciplinaire) zorgprogramma‚Äôs ontwikkeld. Door onze grote betrokkenheid bij de individuele pati√ęnt zullen we daar waar nodig individueel maatwerk leveren.

Samenwerking
De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen met als doel de¬† zorg aan een individuele pati√ęnt te optimaliseren. We kennen en gebruiken elkaars¬† specifieke deskundigheid.

Door korte lijnen, duidelijke afspraken over verwijzen en verslaglegging, opstellen en uitvoeren van multidisciplinaire zorgprogramma‚Äôs en¬† gezamenlijke casu√Įstiekbespreking, wordt inhoud gegeven aan de samenwerking.

Zelfzorg
De nadruk bij ons beleid ligt op het tegengaan van medicalisering en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.We laten onze kwaliteit toetsen door pati√ęnten en verzekeraars. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines.

Opleidingsklimaat
We voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Daarnaast zal het opleiden ook leiden tot verbetering van os eigen professioneel handelen door transparantie, extra toetsing, methodischer werken en het goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen op ons eigen vakgebied.

 Toegankelijkheid
Wij bieden laagdrempelige eerstelijns zorg. Pati√ęnten kunnen met vrijwel alle medische vragen bij ons terecht. Vaak kunnen we de pati√ęnten zelf helpen. In geval dat we dat niet kunnen, wijzen we ze de weg.¬†We streven naar korte wachttijden. Indien noodzakelijk kunnen pati√ęnten altijd dezelfde dag bij ons terecht.

Service
Met een open en servicegerichte aanpak willen we bereiken dat de pati√ęnten tevreden zijn. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de pati√ęnten. Als we daar niet aan kunnen voldoen, kunnen we dat goed uitleggen.

Organisatie

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is opgericht op 2 juli 1991.

De huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, centrumassistenten en ander ondersteunend personeel zijn in dienst van de stichting. De vele andere zorgverleners die in de gezondheidscentra werkzaam zijn huren ruimtes in de gezondheidscentra. Met de verschillende zorgverleners zijn inhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.

De organisatie garandeert continu√Įteit in beschikbaarheid van zorg van de huisartsen en de fysiotherapeuten. Bij afwezigheid is (onderlinge) waarneming geregeld.

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord exploiteert sinds 1994 het Gezondheidscentrum gevestigd aan Houtbosch 2 in Diemen-Noord. Het gebouw aan Houtbosch 2 wordt gedeeld met de maatschap Diemer-Apotheek en gehuurd van de Stichting Ouddiemerlaan 543.

De stichting is ten behoeve de contractering van ketenzorg en praktijkondersteuning maat in de Maatschap Diemen/Duivendrecht/Betondorp. De kostenmaatschap is eind 2010 omgevormd tot een maatschap onder de naam ¬†‚ÄúZorggroep Diemen-Duivendrecht-Betondorp‚ÄĚ.

De gezondheidscentra Diemen-Zuid en Diemen-Noord zijn twee separate stichtingen. De stichtingen werken nauw samen. Beide stichtingen hebben dezelfde onafhankelijke Raad van Toezicht en dezelfde directeur/bestuurder.

Raad van Toezicht per 1 september 2016

Mw. M. Sprecher, voorzitter

Mw. M.J.J. de Kleijn, vice-voorzitter

Mw. E. Rood

Dhr. F. Sier

Directeur/bestuurder
Mw. M. Dijktra

Kamer van Koophandel
De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is ingeschreven in het handelsregister Kamer van de Koophandel Amsterdam en omstreken onder nummer 41210647.