printknop
A A

CRAFTA – Cranio Faciale Therapie

Wat is CRAFTA?

CRAFTA staat voor Ā CranioFaciale therapie. Ik behandel patiĆ«nten met hoofd-, kaak-, nek- en aangezichtsklachten.
Voor meer informatie:Ā http://kaak-en-hoofdklachten.nl

Hoofdpijnklachten behandel ik daarnaast veelvuldig volgens de methode van de Australiƫr Dean Watson, zie ook op www.headacheeducation.com

Hieronder kunt u o.a. lezen wat de opleiding, behandeling inhoud en welke klachten ervoor in aanmerking komen. Verdere info staat o.a. op www.crafta.nl Ā en op www.crafta.org

Wie is de therapeut?

Dit is een erkende en ervaren fysiotherapeut die een gespecialiseerde opleiding van minimaal 120 uur gehad heeft. Deze cursus is een post academische opleiding, o.a. erkend door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie en Manuele Therapie (KNGF en NVMT) in het onderzoeken en behandelen, begeleiding van hoofd, nek gezichtspijnen en /of de gevolgen hiervan. Voor meer informatie hierover kijk op het internet: www.aangezichtspijn.com onder courses.

Ik werk zonder verwijzing /werk op verwijzing van een arts of specialist en werk samen met andere disciplines zoals huisarts, tandarts, orthodontist, KNO arts, kinderarts en psycholoog. Behandeling van kinderen wordt vaak in samenspraak gedaan met een kinderfysiotherapeut.

Wat doet de therapeut?

Tijdens de eerste zitting wordt het probleem uitvoerig geanalyseerd samen met de patiƫnt middels een interview en /of een vragenlijst. Vervolgens stelt de therapeut hypothesen op, om te kijken welke vorm van lichamelijk onderzoek nodig zal zijn. Hij of zij zal zich in eerste instantie richten op onderzoek van de functie van het hoge nekgebied, het kaakgewricht, de schedel en het zenuwstelsel van het regionen aan de orde zoals de wervelkolom, de schouder en de heupregio.

Wat is het doel?

Het doel is het vinden van stoornissen (dysfunkties) in het nek -, hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op. Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiƫnt (en eventueel ouder(s) van de kinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. In overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vindt een verwijzing plaats naar een andere specialist. Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen met de therapeut wordt gezocht naar mogelijkheden hoe de patiƫnt zelf controle kan krijgen over zijn probleem.

Wat is de inhoud van de therapie?

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma. Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode. De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding.

Ā Wat doet de therapeut niet?

De uitgevoerde behandelingen zijn in de meeste gevallen niet pijnlijk. Het kan gebeuren dat vooral tijdens de eerste paar behandelingen een lichte versterking van de klacht ontstaat. Dit hoeft geen negatieve reactie te zijn. De behandeling bestaat niet altijd uit manuele therapie. Ook verschillende oefen -en pijn begeleidingsprogramma’s worden grondig doorgesproken en geĆ«valueerd. Er worden geen medicamenten voorgeschreven of injecties gegeven. Dit is de taak van een arts. Indien dit toch nodig is zal dit altijd in overleg gaan met de verwijzer.

Wat wordt er van de patiƫnt verwacht?

Tijdens het eerste vraaggesprek wordt er veel gevraagd over het ontstaan van de klacht en mogelijke invloeden die de klacht nog steeds onderhouden. Dit is meestal een vrij intensieve fase omdat de patiĆ«nt meestal terug moet gaan in de tijd. Dit kan soms gaan tot aan de geboorte.Bij de behandeling van kinderen is het daarom raadzaam dat een van de ouders mee komt tijdens de eerste en eventueel de 6e behandeling. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt meestal gevraagd wat en waar men wat voelt. Dit vraagt de therapeut om een juiste behandeltechniek te kiezen. Uiteraard wordt er verwacht dat de voorgestelde oefeningen en programma’s ook uitgevoerd worden. Hierbij heeft de patiĆ«nt uiteraard ook inspraak. Samen wordt een weg ingeslagen tot een vermindering van de klacht van de patiĆ«nt .

Welke klachten komen in aanmerking?

De therapeut is in eerste instantie geĆÆnteresseerd in de stoornissen in het hoofd- en nekgebied, en wat dat voor de patiĆ«nt betekent in zijn dagelijks leven. Hierbij wordt dan een diagnose gesteld. Vooral de patiĆ«nten die langdurige klachten hebben, hebben immers voor hetzelfde klachtenpatroon verschillende diagnosen. Toch is het makkelijk om hier enkele diagnosen, syndromen en klachten te noemen die frequent in de praktijk voorkomen. Kijkt U zelf maar of U enkele hiervan herkent. Ze zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

Abnormale geboorte en motorische achterstand
Borstvoedingsproblemen bij baby’s
Cervicale hoofdpijnen
Cervicale dystonie
Craniosynosthose
Craniomandibulare dysfunktie
Concentratiestoornissen
Costen-Syndroom
Darmkrampjes
Discus problemen van het kaakgewricht
Duizeligheid en Vertigo
Facialisparese
Gezichtsasymmetrie
Herpes Zoster-Gordelroos
Huilbaby
Kaakproblemen
Klemstoornissen
Middenoor ontsteking-Otitis media
Mond- en gezichtspijnen
KISS-Syndroom
KIDD-Syndroom
Motorische Retardatie
Myofasciale stoornissen van het Kauwsysteem
Nekhoofdpijnen
Okklusionsstoringen (stand van de tanden)
Onverklaarbare brandende mondpijn
Onverklaarbare gezichtspijn
Onverklaarbare hoofdpijn
Onverklaarbare oorpijn
Onverklaarbare tandpijn
Oorruizen- Tinnitus
Oorbuisjes en oor en gezichtspijnen
Opisthotonus
Orofaciale stoornissen Trigeminusneuralgie
Plagiocephalie
Post-herpische pijnen
Post whiplash syndroom
Scheefhals-Torticollis
Schedelgroeistoornissen
Spanningshoofdpijn
Tandenknarsen

De meeste patiĆ«nten die bij een gespecialiseerde therapeut komen zijn diagnostisch goed gescreend, middels bloedtesten, rƶntgenfoto’s, CT .MRI. etc. Indien dit niet het geval is en de therapeut heeft twijfels, zal hij alsnog de patiĆ«nt terug sturen naar een specialist voor een diagnostisch consult.

Ā De afsluiting

Na het afsluiten van de therapie zal de therapeut altijd een kort en bondig verslag schrijven naar de verwijzer en andere meewerkende specialisten of collega’s Vaak is het zo dat enkele gedeeltes van het programma nog enkele maanden met mindere intensiteit gevolgd moeten worden. Dit wordt duidelijk door de therapeut vermeld. Het kan zijn dat gevraagd word om na enkele maanden Ć©Ć©nmaal terug te komen om waar te nemen of er een terugval te bespeuren is. Vaak zijn er door de patiĆ«nt nog enkele vragen die dan mogelijk meteen beantwoord kunnen worden. Verder worden, indien nodig, nog andere wensen van de patiĆ«nt besproken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Rik van der Linde, CRAFTA Therapeut

mail naar Rik van der Linde

Gezondheidscentrum Diemen Noord

Tel 020-6952861

terug

 • Nieuwe website voor CRAFTA: Kaak- en Hoofdklachten

  Per januari 2020 heeft het CRAFTA gemeenschap een nieuwe website. Waarvoor kunt u bij een CRAFTA-therapeut terecht en wat kan hij/zij voor u betekenen? Voor meer informatie ga naar: kaak-en-hoofdklachten.nl

  Wietske de Jong gaat ons verlaten

  Onze collega Wietske de JongĀ gaat ons mivĀ 1 december 2019 verlaten. Na 7 jaar trouwe dienst heeft zij gekozen voor een baan dichter bij huis. Wiets, we gaan je missen, en wensen je veel succes toe in je nieuwe baan.

  Bas Gerritsen gaat miv 20 november haar taken overnemen

  Stagiaire Fysiotherapie

  Al sinds enkele jaren geven wij stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam en Groningen de mogelijkheid bij ons stage te lopen.
  Rik van der Linde heeft de eindverantwoording.
  Anamnese, onderzoek en behandeling worden steeds besproken en geevalueerd. Eenmaal in de week hebben we een stage gesprek van een uur. Hierin wordt o.a. de voortgang besproken, evenals alle andere vragen.
  Momenteel hebben wij geen stagiaire.

  Plus Praktijk

  In oktoberĀ 2018 hebben wij als Fysiotherapie praktijk wederom een audit gehad voor een Plus praktijk.
  Daarvoor zijn wij (weer) geslaagd! In de verzekeringspapieren kan er soms gesproken worden over een pluspraktijk; wij vallen onder de voorwaarden die daarin gesteld worden.

  Heb ik een verwijzing nodig?

  Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. U heeftĀ sinds die tijd geen verwijsbriefĀ Ā meer nodig van de huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie.Ā De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coƶrdinatie van uw zorg. lees verder