printknop
A A

kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Moeder natuur heeft ervoor gezorgd dat dit bijna vanzelf en zonder problemen gebeurt.Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat, of sociale en emotionele tegenslagen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.De kinderfysiotherapeut kan deze kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van deze kinderen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Signalen bij Baby’s:

Passiviteit.
Lage spierspanning, weinig kracht.
Over-strekken.
Onrust.
Asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen.
Eenzijdig bewegen.
Voorkeurshouding.

In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind .

Jonge kinderen

Jonge kinderen die een onjuiste houding of motoriek aan leren, kunnen daar veel hinder van ondervinden. Lichamelijk en ook sociaal. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of kunnen in de gymles niet mee komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Sommige kinderen lukt dat niet alleen, zij hebben een duwtje in de goede richting nodig.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Bij jonge en oudere kinderen valt bijvoorbeeld te denken aan:

Houterig bewegen
Opvallende motoriek of gedrag
Vaak vallen
Vermijden van motorische activiteiten
Niet durven of kunnen fietsen
Zwemles schiet niet op
Willen niet aangeraakt worden
Onvoldoende of kwalitatief slechte ontwikkeling van de handmotoriek, schrijfproblemen
Coördinatieproblemen
Evenwichtsproblemen
Beweegproblemen
Overgewicht
Hypermobiliteit
Onvoldoende uithoudingsvermogen, snel moe
Neurologische aandoening
Orthopedische aandoening
Spierziekte
Astma
Spina Bifida
Syndromen (b.v. Down)
JIA (Reumatische aandoeningen)

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een drie of vierjarige post HBO opleiding.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Is het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake. Bij het eerste bezoek zal de kinderfysiotherapeut door een aantal vragen en wat kleine testjes een indruk krijgen van het kind. Daarna zal door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau krijgen. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u en indien mogelijk met het kind en stelt een behandelplan voor.

De behandeling.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneer in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen advies al voldoende, bijv. bij houding of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langer.

 

 • Nieuwe website voor CRAFTA: Kaak- en Hoofdklachten

  Per januari 2020 heeft het CRAFTA gemeenschap een nieuwe website. Waarvoor kunt u bij een CRAFTA-therapeut terecht en wat kan hij/zij voor u betekenen? Voor meer informatie ga naar: kaak-en-hoofdklachten.nl

  Wietske de Jong gaat ons verlaten

  Onze collega Wietske de Jong gaat ons miv 1 december 2019 verlaten. Na 7 jaar trouwe dienst heeft zij gekozen voor een baan dichter bij huis. Wiets, we gaan je missen, en wensen je veel succes toe in je nieuwe baan.

  Bas Gerritsen gaat miv 20 november haar taken overnemen

  Stagiaire Fysiotherapie

  Al sinds enkele jaren geven wij stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam en Groningen de mogelijkheid bij ons stage te lopen.
  Rik van der Linde heeft de eindverantwoording.
  Anamnese, onderzoek en behandeling worden steeds besproken en geevalueerd. Eenmaal in de week hebben we een stage gesprek van een uur. Hierin wordt o.a. de voortgang besproken, evenals alle andere vragen.
  Momenteel hebben wij geen stagiaire.

  Plus Praktijk

  In oktober 2018 hebben wij als Fysiotherapie praktijk wederom een audit gehad voor een Plus praktijk.
  Daarvoor zijn wij (weer) geslaagd! In de verzekeringspapieren kan er soms gesproken worden over een pluspraktijk; wij vallen onder de voorwaarden die daarin gesteld worden.

  Heb ik een verwijzing nodig?

  Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. U heeft sinds die tijd geen verwijsbrief  meer nodig van de huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie. De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. lees verder