printknop
A A

Organisatie

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is opgericht op 2 juli 1991.

De huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, centrumassistenten en ander ondersteunend personeel zijn in dienst van de stichting. De vele andere zorgverleners die in de gezondheidscentra werkzaam zijn huren ruimtes in de gezondheidscentra. Met de verschillende zorgverleners zijn inhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.

De organisatie garandeert continuïteit in beschikbaarheid van zorg van de huisartsen en de fysiotherapeuten. Bij afwezigheid is (onderlinge) waarneming geregeld.

De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord exploiteert sinds 1994 het Gezondheidscentrum gevestigd aan Houtbosch 2 in Diemen-Noord. Het gebouw aan Houtbosch 2 wordt gedeeld met de maatschap Diemer-Apotheek en gehuurd van de Stichting Ouddiemerlaan 543.

De stichting is ten behoeve de contractering van ketenzorg en praktijkondersteuning maat in de Maatschap Diemen/Duivendrecht/Betondorp. De kostenmaatschap is eind 2010 omgevormd tot een maatschap onder de naam  “Zorggroep Diemen-Duivendrecht-Betondorp”.

De gezondheidscentra Diemen-Zuid en Diemen-Noord zijn twee separate stichtingen. De stichtingen werken nauw samen. Beide stichtingen hebben dezelfde onafhankelijke Raad van Toezicht en dezelfde directeur/bestuurder.

Raad van Toezicht per 1 september 2016

Mw. M. Sprecher, voorzitter

Mw. M.J.J. de Kleijn, vice-voorzitter

Mw. E. Rood

Dhr. F. Sier

Directeur/bestuurder
Dhr. J. Heijs, interim

Kamer van Koophandel
De Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Noord is ingeschreven in het handelsregister Kamer van de Koophandel Amsterdam en omstreken onder nummer 41210647.