printknop
A A

RvT

VACATURES VOOR VOORZITTER EN TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (april 2016)

De  Stichtingen Gezondheidscentrum Diemen-Noord en Diemen-Zuid zoeken drie kandidaten voor haar nieuwe Raad van Toezicht: betrokken, professioneel, deskundig, met visie op de toekomstige eerstelijnszorg.
In 2016 zijn de Stichtingen Gezondheidscentrum Diemen-Noord en Diemen-Zuid overgestapt naar een ander bestuursmodel, passend bij wat momenteel maatschappelijk en juridisch wenselijk is: het model van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Daarmee wordt invulling gegeven aan een verdere professionalisering van de organisatie en de daarbij behorende toezicht- en adviesrollen. Ook wordt hiermee de basis gelegd voor een governance structuur die passend en ondersteunend is voor de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Diemen, samen met ketenpartners, financiers en overheid.
Meer informatie: