printknop
A A

screening

Sinds 2006 kunt u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. Om te kijken of uw klacht voor fysiotherapie in aanmerking komt wordt u gescreend. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

 • Stagiaire Fysiotherapie

  Al sinds enkele jaren geven wij stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam en Groningen de mogelijkheid bij ons stage te lopen.
  Rik van der Linde heeft de eindverantwoording.
  Anamnese, onderzoek en behandeling worden steeds besproken en geevalueerd. Eenmaal in de week hebben we een stage gesprek van een uur. Hierin wordt o.a. de voortgang besproken, evenals alle andere vragen. Van 4 september tot 10 november 2017 loopt Merijn Smak stage. Zij is bezig aan haar laatste stage en komt van de Hanze Hogeschool Groningen

  Plus Praktijk

  Op 12 december 2014 hebben wij als Fysiotherapie praktijk wederom een audit gehad voor een Plus praktijk.
  Daarvoor zijn wij (weer) geslaagd! In de verzekeringspapieren kan er soms gesproken worden over een pluspraktijk; wij vallen onder de voorwaarden die daarin gesteld worden.

  Kinderfysiotherapie Diemen

  Fennie Kuipers, kinderfysiotherapeute in Diemen Noord, heeft haar werkterrein verlegd naar de Brede Hoed, Pr. Beatrixlaan 7, te Diemen.
  Voor verdere info, zie elders onder het kopje Fysiotherapie  en Kinderpraktijk Diemen op deze website.

  Heb ik een verwijzing nodig?

  Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. U heeft sinds die tijd geen verwijsbrief  meer nodig van de huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie. De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. lees verder